Program for våren 2024

Program Bergen Astronomiske Forening

Observasjonskvelder arrangeres på kort varsel når været er bra. Informasjon sendes ut på epost og på vår facebook-gruppe.


Teleskopbruk for begynnere

Dato fastsettes når vi ser det blir gunstig vær.

Foredragsholder - Roar Inge Hansen

Programmet blir todelt:

Sted: "Bestefarstova" hos Geir Styve på Hjelmås.

Bestefarstova


22. februar kl 20:00 Astrofotografering - nybegynnerkurs

Arnstein Dale går gjennom grunnleggende teknikker i astrofoto med hovedvekt på bildebehandling. Emner:

De fire første punktene gås raskt gjennom, da disse ble grundig gjennomgått i fjor. Fokuset vil ligge på bildebehandlingen.

Sted: Fana Kulturhus, møterom "Fanafjellet"

Kart Fana kulturhus


14. mars kl 20:00: Årsmøte

Agenda:

Sted: Fana Kulturhus, møterom "Fanafjellet"


23. april kl 19:00: Medlemsmøte

Tema: Spektroskopi for amatørastronomer

Foredrag ved Inge Skauvik.

Inge er en erfaren amatørastronom som hittil har drevet mest med visuelle observasjoner. I fjor anskaffet han et spektroskop som han har koblet på teleskopet sitt. Med dette kan han gjøre interessante målinger av stjernene. Det blir en rask innføring i teorien:

Deretter forklarer han hvordan det gjøres i praksis å fotografere et stjernespektrum med enkle midler og hvordan det enkle "astrofotoet" konverteres til kurven som viser sammenhengen mellom bølgelengde og lysstyrke i tillegg til syntesisert spektrum.
Ut fra dette kan man se hvilke grunnstoffer som dominerer i stjernens atmosfære.

spektroskopi

Sted: Fana Kulturhus, møterom "Fanafjellet"


8. eller 9. juni kl. 15:00-18:00: Sommeravslutning

Programmet er litt væravhengig, men det er ikke værforbehold.

Vi samles for hyggelig sosialt samvær, grilling og solobservasjoner!

Sted: "Bestefarstova" hos Geir Styve på Hjelmås.